Máy cắt thịt

-6%

Bộ dao 2mm dùng cho máy cắt thịt RS85E

1.700.000  1.600.000 -6%
-7%

Bộ dao 3mm dùng cho máy cắt thịt RS85E

1.600.000  1.500.000 -6%
-7%

Bộ dao 5mm dùng cho máy cắt thịt RS85E

1.600.000  1.500.000 -6%
-8%

Máy cắt thịt 3li RS-85E làm bún chả

3.150.000  2.900.000 -8%
-12%
-10%

Máy cắt thịt bò tươi sống RS70D 3mm

2.050.000  1.850.000 -10%
-8%

Máy cắt thịt sống RS-85E độ dày 2mm

3.250.000  3.000.000 -8%
-10%

Máy cắt thịt tươi 5 li RS70D 5.0mm

2.050.000  1.850.000 -10%
-8%