Máy xay bột khô - Xay thuốc bắc

-3%

Máy xay bột khô 100gam RRH100 nắp cài

800.000  780.000 -3%
-8%

Máy xay bột khô cứng 3kg RRH 3000A

5.500.000  5.100.000 -7%
-5%

Máy xay bột thuốc bắc 2kg RRH 2000A

4.300.000  4.100.000 -5%
-8%

Máy xay hạt khô 200gram RRH 200 nắp cài

1.250.000  1.150.000 -8%
-8%

Máy xay khô đa năng 500gam RRH 500A

2.550.000  2.350.000 -8%
-10%

Máy xay thuốc bắc 1kg RRH 1000A nắp cài

3.200.000  2.900.000 -9%