Mini Smart

Thẻ: máy hàn túi

  • Cách sử dụng máy hàn miệng túi dập tay

    Máy hàn miệng túil à một loại máy dùng nhiệt độ để làm kín túi nhựa, nilong dùng để bọc loại các thực phẩm, đồ dùng… tránh để không khí hoặc vi sinh vật xâm nhập làm hỏng sản phẩm. Máy này sẽ được dùng khi đóng gói sản phẩm, trước khi sử dụng các
hotline